• Sales: Tuấn Sera
  • 098 980 9931
  • testsera.vn@gmail.com

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh – Cùng Bà Con Nông Dân Nuôi Tôm Siêu Thâm Canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh – Cùng Bà Con Nông Dân Nuôi Tôm Siêu Thâm Canh

Rate this post

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng nhau phát triển giúp bà con nông dân quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng ở Trà Vinh. Mang đến cho bà con nông dân nuôi tôm một mùa vụ nuôi tôm siêu thâm canh thành công đạt năng suất cao. Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao hiệu quả tăng gấp 2 – 3 lần so với nuôi tôm thâm canh trên ao đất và có thể nuôi được 4 vụ/năm.

Trà Vinh Nuôi Tôm Siêu Thâm Canh Mang Lại Hiệu Quả Cao

Tình hình thới tiết thất thường buộc người nuôi chuyển giao khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ nuôi mới nhằm thích ứng với tình hình thời tiết, nâng cao năng xuất.

Theo đó, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2020 có 26.170 ha nuôi tôm nước lợ, sản lượng đạt 70.640 tấn/năm và đến năm 2030, tỉnh có 27.930 ha, sản lượng đạt 103.340 tấn/năm. Theo đó, tỉnh phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện công tác tái cơ cấu ngành thủy sản của tỉnh gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, tỉnh phân bố quy hoạch từ nay đến năm 2020 như: thành phố Trà Vinh có 7 ha nuôi tôm nước lợ, thị xã Duyên Hải 7.200 ha, huyện Duyên Hải 9.280 ha, huyện Cầu Ngang 6.500 ha, huyện Châu Thành 2.500 ha, huyện Trà Cú 400 ha, huyện Tiểu Cần 200 ha và huyện Càng Long hơn 19 ha. Giai đoạn từ năm 2020 – 2030, các địa phương này tăng diện tích nuôi tôm nước lợ thêm 30 – 200 ha; riêng huyện Cầu Ngang tang diện tích thêm 900 ha.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canhBán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Nhằm nâng cao hiệu quả thì tỉnh tập trung nhiều giải pháp như: thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tôm công nghiệp và hướng dẫn tạm thời nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ.

Điển hình các mô hình thí điểm nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh.

Ông Lê Văn Hậu ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải cho biết, gia đình có gần 20 năm nuôi tôm nhưng thường xuyên bị lỗ. Bước sang năm 2018, ông quyết định đầu tư 1 ao nuôi rộng 1.500 m2 theo mô hình siêu thâm canh.

Với 250.000 con tôm thẻ giống, cuối vụ ông Hậu thu hoạch được hơn 7 tấn tôm thương phẩm, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. Với kết quả này, ông Hậu tiếp tục đầu tư mở rộng thêm 1 ao nữa trong vụ tới.

Ông Hậu cho biết thêm “ông nuôi tôm trong ao có diện tích 1.500 m2, nếu tính trên đầu tần sản lượng tăng từ 4 – 5 lần so với nuôi trên ao đất và ít rủi ro hơn. Nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, người nuôi có thể kiểm soát được nước, nước qua ao lắng rồi mới cho vào ao nuôi. Ngoài ra, nuôi theo mô hình này mỗi kg tôm có giá cao hơn 2.000 đồng so với tôm nuôi trên ao đất”.

Cồn ông Nguyễn Văn Bảy, người cùng địa phương với ông Hậu – cũng là người có hơn chục năm nuôi tôm, nhưng trước đây chủ yếu nuôi quản canh vì sợ rủi ro.

Do vốn đầu tư ban đầu khá cao, gần 300 triệu đồng nên ông chỉ đủ khả năng đầu tư được 1 ao nuôi rộng hơn 1.000 m2 mặt nước. “Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh – công nghệ cao trong 1 ao sản lượng có thể đạt 7 tấn tôm. Mô hình nuôi tôm này có quy trình cẩn thận, xử lý nước rất tốt nên đạt hiệu quả rất cao”, ông Bảy cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, bình quân để xây dụng 1 ha ao nuôi tôm thẻ siêu thâm canh cần 3 tỷ đồng. Trong quá trình nuôi, việc cho tôm ăn được thực hiện bằng máy để tôm ăn liên tục, hạn chế thức ăn nằm lâu trong nước, gây ô nhiễm đáy ao.

Do đó, khi nuôi theo mô hình này, tôm phát triển đồng đều, năng suất cao gắp 2 – 3 lần so với nuôi tôm thâm canh trên ao đất và có thể nuôi được 4 vụ/năm. Theo đó địa phương đang áp dụng khuyến khích người dân áp dụng mô hình nuôi này.

Đối với mô hình siêu thâm canh – công nghệ cao, tôm ít xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi. Theo số liệu Sở thống kê được, có đến 95% diện tích nuôi vừa qua đạt hiệu quả. Từ kết quả này, Sở xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật và khuyến khích bà con nông dân nuôi tôm theo hình thức này trên toàn tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2018 diện tích ao nuôi sẽ tăng lên rất nhanh.

Hện toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 250 ha mặt nước nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh – công nghệ cao. Dự kiến, diện tích này sẽ tăng lên khoảng 1.000 ha trong năm nay, địa phương nuôi nhiều nhất là thị xã Duyên Hải.

Tuy nhiên, do phát triển nóng, hệ thống hạ tầng không đáp ứng kịp nhu cầu, trong khi quy chuẩn xả thải cụ thể dành cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chưa có, nên gần đây xuất hiện nhiều trường hợp gây ảnh hưởng môi trường.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã ban hành hướng dẫn quy trình nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao áp dụng cho mùa vụ nuôi tôm năm 2018 và yêu cầu người nuôi tuân thủ.

Các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh phải có diện tích công trình tối thiểu 10 ha để xây dựng các ao ương; ao nuôi; ao chứa/lắng; ao xử lý nước thải, chất thải rắn và hệ thống cung cấp oxy.

Cùng với các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra các hộ nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng môi trường cộng đồng.

Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian tới, ngành sẽ bổ sung một số điểm quan trắc môi trường đối với các khu vực nuôi tôm để cảnh báo, đề xuất biện pháp quản lý. Ngành cũng tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện hỗ trợ tập huấn chuyên môn về lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, xã.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Đối với dự án quy mô từ 0,5 – 10 ha mặt nước, hộ nuôi hoặc cơ sở phải làm thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện; trường hợp diện tích lớn hơn 10 ha phải làm thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Địa phương cũng tuyên truyền người dân nuôi tôm cũng phải đảm bảo môi trường, tiến hành kiểm tra thường xuyên. Trước mắt, thị xã có văn bản cho bà con cam kết, và chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nếu tác động môi trường vượt quá ngưỡng quy định phải xử lý.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh thực hiện ở Trà Vinh rất có triển vọng, tôm thương phẩm sạch đáp ứng điều kiện của các nước nhập khẩu hiện nay. Mặc dù vậy, vấn đề đặt ra là địa phương cần quy hoạch cụ thể, đầu tư hạ tầng phù hợp, tránh phát triển nóng vượt tầm kiểm soát để rồi môi trường xuống cấp, dịch bệnh tràn lan và người nuôi lại thua lỗ như trước đây.

Bán Sỉ Test Sera Trà Vinh Cùng Nhau Phát Triển

Test Sera là test kit dùng để kiểm tra chất lượng nước thủy sản được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Test Sera có ưu điểm là kiểm tra nhanh, vừa định tính, vừa định lượng. Việt Nam là một trong các nước sử dụng Test Sera như một công cụ hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng nước thủy sản. Test Sera gồm những loại test kit kiểm tra các chỉ tiêu thông dụng của nước và các chất hòa tan dưới dạng ion có tác dộng đến chất lượng nước cũng như đến sự phát triển của sinh vật trong nước.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng nhau phát triển mang đến bà con nông dân các sản phẩm chất lượng cao từ Đức được nhập và phân phối chính hãng, có mức giá cạnh tranh vô cùng hợp lý cho bà con nông dân, cách sử dụng dễ dàng (hưỡng dẫn sử dùng bằng tiếng Việt).

Sau đây là các sản phẩm mà bán sỉ Test Sera Trà Vinh mang đến cho bà con nông dân:

1. Test pH: Đo nồng độ hoạt động của ion H+ có trong nước, hay độ axit, bazơ của nước. Loại nước có pH < 7 có tính axit còn pH > 7 có tính bazơ. pH tối ưu cho sự phát triển của thủy sản nằm trong khoảng 7,5 đến 8. Và tùy vào loại thủy sản mà bà con nuôi mà kiểm tra và điều chỉnh cho phù hợp.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

2. Test kH: Kiểm tra nồng độ kiềm (hàm lượng mg/l HCO3 hoặc CaCO3) trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

3. Test NO2: Đo nồng độ nitrit trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

4. Test Cl: Kiểm tra hàm lượng Chlorine (Clo) trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

5. Test Fe: Đo nồng độ sắt trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

6. Test O2: kiểm tra nồng độ oxy hòa tan có trong ao nuôi, giúp người nuôi có thể biết được oxy trong ao là đủ cho sinh vật phát triển chưa.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

7. Test Mg: kiểm tra hàm lượng Magnesium trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

8. Test Ca: kiểm tra hàm lượng Calcium có trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

9. Test NH3/NH4: kiểm tra hàm lượng Amonium/Amonia trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Text Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Text Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

10. Test NO3: kiểm tra nồng độ nitrat trong môi trường ao nuôi.

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Bán sỉ Test Sera Trà Vinh cùng bà con nông dân nuôi tôm siêu thâm canh

Tất cả các loại Test Sera trên đây được Test Sera Trà Vinh nhập khẩu và phân phối trực tiếp từ Đức. Quý khách có nhu cầu, hoặc câu hỏi liên quan về giá, cách sử dụng, bảo quản các loại Test Sera vui lòng liên hệ bán sỉ Test Sera Trà Vinh:

Website: testsera.vn hoặc Tel: 0909.693.720 (Tuấn Anh)

Facebook: https://www.facebook.com/testseravietnam/

Email: testsera.vn@gmail.com

Test Sera Trà Vinh – 090.96.93.720

Test Sera VnAnh Nguyễn

About The Author

Trường Thịnh
TEST SERA VN

LIÊN HỆ: 098.980.9931


Gọi: 098.980.9931 – 0903.726.051

FANPAGE CÔNG TY:

TUYỂN DỤNG THỦY SẢN:

Tuyển dụng Thủy sản

ĐỊA CHỈ:

Website: TESTSERA.VN

Email: testsera.vn@gmail.com

THỜI GIAN:

07:00 – 23:00

Phone / Zalo / Viber