• Sales: Anh Nguyễn
  • 0909 693 720
  • testsera.vn@gmail.com

Archives

Cách sử dụng Test pH trong ao nuôi thủy sản

Sử dụng Test pH sera là cần thiết để đo độ pH trong nước. Trong nuôi trồng thủy sản, pH môi trường nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường nước và sức khỏe của thủy sản. Nếu pH biến động lớn có thể tôm, cá bị […]

TEST SERA VN

LIÊN HỆ: 0903.726.051


Gọi: 0903.726.051

Địa chỉ:

Web: www.TestSERA.vn

Email: testsera.vn@gmail.com

Thời gian:

24/24 (mọi lúc mọi nơi).

Facebook:

Điện thoại: