• Sales: Anh Nguyễn
  • 0909 693 720
  • testsera.vn@gmail.com

Archives

Test Sera Long An – Những Mô Hình Nuôi Tôm Hiệu Quả Ở Long An

Test Sera Long An mang đến sự tin tưởng giúp bà con nông dân ở Long An phát triển ngành nuôi tôm. Long An có hệ thống kênh rạch chằng chịt đã tạo cho tỉnh có nhiều diện tích đất trũng, ngập nước rất thuận lợi cho phát triển ngành thủy sản. Những thay đổi […]

TEST SERA VN

LIÊN HỆ: 0903.726.051


Gọi: 0903.726.051

Địa chỉ:

Web: www.TestSERA.vn

Email: testsera.vn@gmail.com

Thời gian:

24/24 (mọi lúc mọi nơi).

Facebook:

Điện thoại: