• Sales: Anh Nguyễn
  • 0909 693 720
  • testsera.vn@gmail.com

Kỹ thuật nuôi tôm sú

Kỹ thuật kiểm soát và điều chỉnh độ kiềm kH

Độ kiềm kH là một giá trị được sử dụng để đánh giá khả năng trung hòa ion H+ của nước do sựu có mặt của các bazơ trong nước. Độ kiềm được tạo ra bởi các ion nhóm OH-, bicacbonate (HCP3-), cacbonate (CO3,2-), phosphate (PO4,3-), silicat (HSiO3-). Đơn vị đo độ kiềm kH thường sử […]

Kỹ thuật kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ ao nuôi tôm

Nhiệt độ ao nuôi ảnh hưởng tới nhiều phương diện trong đời sống của tôm: khả năng sinh trưởng và phát triển (hô hấp, tiêu thụ thức ăn, đồng hóa thức ăn…) khả năng miễm dịch của tôm đối với mầm bệnh. Ban đêm thường nhiệt độ nước ao thấp hơn ban ngày. Do nhiệt […]

TEST SERA VN

LIÊN HỆ: 0903.726.051


Gọi: 0903.726.051

Địa chỉ:

Web: www.TestSERA.vn

Email: testsera.vn@gmail.com

Thời gian:

24/24 (mọi lúc mọi nơi).

Facebook:

Điện thoại: